Menu
Pirkumu grozs

Garantijas noteikumi

Visām precēm, kuras tiek pārdotas interneta veikalā datpro.lv tiek dota 24 mēnešu garantija, kā to nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.pants.

Juridiskām un pašnodarbinātām personām garantija ir 12 mēneši.

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta sestajai daļai, ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt pircēja iespējas preci izmantot, pircējs nevar prasīt, lai pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

Vēršoties interneta veikalā datpro.lv ar pretenzijām par preces neatbilstību, pircējam ir jāuzrāda preces iegādes čeks vai pavadzīme un garantijas talons, kā arī pašam ir jānogādā prece (pilnā komplektācijā) interneta veikalā datpro.lv vai autorizētajā servisā.

Pirms nodot datortehniku vai mobilo sakaru ierīces, pircējam pašam ir jānodrošina (ja pastāv tāda iespēja) visu savu datu kopēšana un saglabāšana, jāiziet no piesaistītajiem kontiem, jāatslēdz paroles, pirkstu nospiedumi utt. Veicot garantijas remontu dati var neatgriezeniski izsust. Interneta veikals datpro.lv un autorizētais serviss neatbild par datu saglabāšanu.

Preces mehānismu tīrīšana neietilpst garantijas remontā. Šāds pakalpojums var būt sniegts tikai par atsevišķu samaksu.

Uz aksesuāriem, kuri ietilpst preces komplektācijā – akumulatoriem, baterijām, savienojumu vadiem, putekļu savācējiem, slotiņām, lampiņām, drošinātājiem un citām preces komplektācijas sastāvdaļām, kuras preces ekspluatācijas rezultātā amortizējas, garantija netiek piemērota, vai arī tā ir ierobežota.

Gadījumā, ja preces kvalitāte ir neatbilstoša (līgumam), pircējam divu gadu laikā kopš preces iegādes saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmo daļu ir tiesības pieprasīt interneta veikalam datpro.lv, lai interneta veikals datpro.lv veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā pircējam par preci samaksāto naudas summu.

Vispirms pircējs ir tiesīgs prasīt, lai interneta veikals datpro.lv bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta trešajai daļai preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada pārdevējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmajā daļā minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā:

1) preces vērtību bez neatbilstības;

2) neatbilstības nozīmību;

3) to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.

Garantija saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmo daļu nav iespējama sekojošos gadījumos:

 1. precei ir mehāniski bojājumi, kuri ir radušies pircēja vai trešo personu vaidas dēļ;
 2. tiek konstatēts, ka precei ir atvērta ražotāja garantijas plomba, bojāts sērijas numurs, pircējs pats (vai trešās personas) centušās novērst bojājumus patvaļīgi;
 3. precei ir bojājumi, kuri ir radušies dabas stihijas dēļ, kā piemēram, zibens, ugunsgrēks, plūdi, u.c.;
 4. precei ir bojājumi, kuri ir radušies iekļūstot svešķermeņiem, kā piemēram, šķidrumi, kukaiņi, u.c.;
 5. precei ir tādi bojājumi, kuru rašanās iemesls ir sliktas kvalitātes ūdens izmantošana (paaugstināta kalcija, hlora, rūsas vai smilts esamība);
 6. precei ir bojājumi, kuru iemels ir ķīmisko vielu iedarbība;
 7. precei ir bojājumi, kuri radušies nestabilas vai bojātas elektrības padeves dēļ, komunikāciju kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī no citiem sadzīves faktoriem (netīrība, dūmi, putekļi, mitrums, u.c.);
 8. precei bojājumi radās tāpēc, ka prece nebija lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju, nebija ievēroti preces glabāšanas vai transportēšanas noteikumi, kā arī gadījumos, kad prece nebija uzstādīta saskaņā ar instrukciju;
 9. precei bojājumi radās tāpēc, ka prece nebija izmantota tiešajiem mērķiem vai bija izmantota profesionāliem mērķiem;
 10. bija izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi vai rezerves daļas (arī kārtridži, toneri, u.c.), ko ražotājs nav sertificējis priekš izmantošanas konkrētajai precei, un ja šīs rezerves daļas noveda pie preces bojājuma;
 11. bija izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra (datortehnikai vai mobilajiem telefoniem);

Preces apmaiņas vai naudas līdzekļu atgriešanas procedūra (atteikuma tiesības):

 • atteikuma tiesības ir pircēja tiesības noteiktā termiņā atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces), kuras ir izmantojamas 14 dienu laikā no preces saņemšanas vai piegādes dienas (ja nosūtīta prece);
 • pircējs nosūta preci atpakaļ interneta veikalam datpro.lv pa pastu uz juridisko adresi vai (pēc vienošanās) nodod to pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad pircējs nosūtījis interneta veikalam datpro.lv atteikuma veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām;
 • atteikuma tiesību gadījumā pircējam ir jāinformē interneta veikals datpro.lv (piemērām pa pastu - SIA Datpro, adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021 vai pa e-pastu - info@datpro.lv, vai pa telefonu - (+371) 26-919-888), iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu;
 • atteikuma tiesību termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta interneta veikalam datpro.lv pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu;
 • interneta veikals datpro.lv bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no līguma un preci, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Interneta veikals datpro.lv minēto naudas summu atmaksā skairdā naudā vai ar bankas pārskaitījumu;
 • pircējs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad interneta veikals datpro.lv ir piekritis segt šīs izmaksas.
 • pircējs atteikuma tiesību termiņa laikā var izmantot preci tik daudz, cik ir nepieciešams preces pārbaudei (kā to var izdarīt līdz preces iegādei jebkurā fiziskā veikalā). Piemēram, ar portatīvo datoru vai mobilo tālruni pircējs var iepazīties aplūkojot tā vizuālo izskatu, izmērus, bet neveicot nekādas manipulācijas - tajā skaitā: aktivizējot uzstādītās operētāj sistēmas, nenoņemt aizsargplēves, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus, u.t.t.;
 • pircējs atteikuma tiesību termiņa laikā nes pilnu atbildību par preces vērtības un kvalitātes saglabāšanu (preces ārējais izskats, komplektācija, iepakojums u.t.t.). SIA Datpro patur tiesības neizmaksāt pilnu pirkuma summu.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet (+371) 26-919-888 vai rakstiet mums uz e-pastu - info@datpro.lv